NOVINKA PRO VAŠE POHODLÍ

Po – Pá 5:00 – 17:00

17. června 2024 16:12
O nás
Domů 9 O nás

O nás (historie naší pekárny)

ikona zahlavi

ZAHÁJENÍ PROVOZU V ROCE 1991

Nápad s pekárnou přinesl do svého bývalého pracoviště Ing. Petr Kodys, ale nenašel pochopení pro realizaci a tak přizval ke spolupráci v již soukromém projektu kamaráda z košíkové, stavbyvedoucího Edu Hameleho.

Po neúspěšné aukci křešické pekárny byla zvažována varianta umístění pekárny v roudnické cukrárně, ta ale neuspěla pro její nedostatečné rozměry. Poté byl konzultován záměr výroby a prodeje pečiva s vedením města a s bývalým bytovým podnikem.

Ze tří nabídek nebytových prostor byla vybrána ta v Novobranské ulici a to především kvůli nejméně náročné rekonstrukci vnitřních prostor.

Za to, že o úspěchu celého projektu rozhodne paradoxně umístění v této ulici, která v té době patřila k těm nehezkým a značně zanedbaným, je nutno poděkovat všem, kteří se v Novobranské ulici rozhodli podnikat a městu Litoměřice za nové podzemní sítě, zadláždění a veřejné osvětlení.

Objekt č. p. 18 byl postaven před více než 100 lety a původně sloužil jako fotoateliér s prodejnou a vlastní fotolaboratoří.V normalizačních dobách došlo k největšímu úpadku této nemovitosti. Nebytové prostory postupně přešly z fotoateliéru na provoz, kde se šilo prádlo nadměrných rozměrů a plyšové hračky.Totálně však selhala údržba a prostory byly předávány jako vybydlené a nefunkční.Ani fasáda secesního charakteru nebyla díky necitlivým rozhodnutím rádoby kompetentních úředníků ušetřena a povolená náhrada za škrábanou levnou omítku byla velmi necitlivá.Za nějaký čas však  zazářila do ulice přes krásně zrekonstruovanou secesní výlohu nová prodejna a uvnitř začalo vonět pečivo.

Ale pěkně popořádku…

pekarna stary vchod
Rekonstrukce ulice

Již v srpnu roku 1991 proběhla první schůzka s dodavateli kompletní linky na výrobu pečiva a začala jednání o finančním zajištění celého projektu. Byl zadán i projekt na stavební úpravy výrobny a prodejny. Pro počáteční nedostatek peněz byla velká většina prací prováděna svépomocí. Při zajišťování větších akcí (betonáže podlah a osazování technologie – hlavně pekařské pece) vydatně pomohli i kamarádi. Pouze odborně práce týkající se rozvodu médií, stejně jako obklady a dlažby, prováděli odborníci.

Doslova ve stavebních pauzách se současně tvořila počáteční sestava pracovníků, kteří si přečetli naši nabídku zaměstnání na výloze. Takto se s notnou dávkou náhody a štěstí též dostávají oba majitelé do kontaktu se třemi úžasnými lidmi. Všichni již v důchodovém věku, ale s neskutečnou chutí pomoci rozpohybovat pekařské řemeslo ve skromných podmínkách jako v dobách jejich mládí. Jan Henzl, Jaroslav Minks a Růženka Hervertová jsou Ti, kteří v novotou vonících prostorách a na novém vybavení dali pekárně Ko&Ha to nejdůležitější a to je počáteční impuls, své zkušenosti a příklad pro všechny ostatní, že to opravdu jde. Než skončili, zaučili ty mladší a předali jim i receptury, které vyladili tak, že se jen s obměnou novějších přípravků používají dodnes.

4. prosince 1991 v podvečer pak bavorský pekař provedl přesně dle znění smlouvy první záměs na sladké i slané pečivo a výrobnou se tak poprvé šířila vůně čerstvého pečiva.

Nutno poznamenat, že teprve po jeho odjezdu nastala minimálně 14 dní trvající doba zkoušek a ladění receptur.

Do vínku si oba majitelé dali, že budou péci pečivo kvalitní a tak sice na začátku naši zákazníci vlivem ladění receptur měli každý den jiné pečivo, ale vždy poctivé. Touto cestou se chceme ubírat stále, i když kvalita není levná a tomu také nutně musí odpovídat ocenění výrobků. Přesto anebo právě proto si pečivo své zákazníky našlo.

Všem, kteří jsou s našimi výrobky spokojeni a nutno poznamenat, že nás neopustili ani, když byla rekonstruována celá ulice a cesta k pečivu byla cestou velkým staveništěm, patří i nadále ujištění, že takto chceme pokračovat i v budoucnu.

Na počátku výroby byla jedna směna a rozvoz pohodlně zajišťovala stařičká Škoda 1203. Kvůli vysokým měsíčním splátkám bylo jasné, že nezbytností budou dvě směny. Dvousměnný provoz trvá dodnes, ale státní zásah do zásobování armády ČR, přinutil majitele zaujmout novou strategii. Jako malá pekárna se budeme napříště zaměřovat na dodávky pečiva do menších prodejen a případné výpadky už nebudou mít charakter likvidační. A řešení…? Další prodejny, kam zásobovat, sice už nebudou v Litoměřicích a tím se zvýší i rozvozová vzdálenost, ale zajistí se tím stabilita výroby. Pro zajištění provozu včetně rozvozu pečiva v současné době slouží tři vozidla.

 

Dosud nejnákladnější akcí po spuštění výroby bylo jistě zřízení zásobníků mouky na místě bývalé fotolaboratoře ve sklepních prostorách. Tím se ušetřila značná plocha ve skladu pro možnost rozšíření sortimentu výrobků, na které v našich rozměrově omezených prostorách prostě do té doby nebylo místo. Potrubím se na vzdálenost cca 50 m mouka nafouká do sil, ze kterých si pekařka pomocí počítačem řízených dmychadel mouku napustí do automatické váhy, která je přímo nad míchačkou těsta.

moucna sila
Prodejna stara

V roce 2004 došlo po 13 letech k celkové rekonstrukci prodejny, která přestala vyhovovat hygienickým normám i kapacitně.

Naši zákazníci zaznamenali pouze to, že své pečivo našli v náhradní prodejně cca 80 m od naší prodejny a během 14 dnů, vždy po nedělním stěhování, jsme je mohli přivítat v nové krásné prodejně. Kvalitativní posun nastal i po zakoupení automatické fritézy na výrobu koblih i myčky přepravek. Za provozu se řešily další věci, jako důstojné šatny zaměstnanců vč. sociálního zázemí, přestavba garáží v dvorním traktu na chladírnu a sklad surovin, nové fasády a výměny oken, výstavba parkoviště pro rozvozová auta, zvuková izolace a klimatizace výrobny pečiva. Nová střecha výrobny dala impuls pro zřízení nové místnosti v patře přístavby pro archivaci administrativy a pro jednání s obchodními partnery i kontrolními orgány.

Historii naší firmy však netvoří strojní vybavení, zařízení prodejny a počet rozvozových aut, ale stojí a padá s našimi zaměstnanci, spíše spolupracovníky, jejichž počet se v průběhu let zvýšil z původních 12 na nynějších 22. Ti nejvěrnější jsou s námi od počátků a poznali „na vlastní kůži“ pionýrské doby našeho podnikání. Po 15 letech posílil řady vedení pekárny pan Antonín Černý a ve funkci vedoucího výroby dal, díky své znalosti oboru i zdatnosti v práci na počítači, naší práci (činnosti) nový rozměr. Pořádek a systematičnost, s jakou převedl naši výrobu i prodej do počítačové podoby a dal jí řád, je až udivující. Rozhodně se nebojí vyzkoušet a použít nové suroviny a technologické postupy. Za spoustou našich výrobků je patrný jeho rukopis.

A co říci závěrem…?

Plusová ekonomika celé firmy je bezpochyby nutnou součástí nikoli však hlavním a jediným motivem naší práce. Pro naše zaměstnance chceme vytvořit takové podmínky, aby se k pekárně KODYS hrdě hlásili. Jsou naší největší devízou. Všem zákazníkům pak přejeme, aby jim naše pečivo chutnalo a bylo příjemnou součástí jejich života. V této historii jsme Vám dali nahlédnout pod pokličku naší firmy a věříme, že prohlídka této stránky byla alespoň z části inspirativní a zajímavá. Za nás všechny z pekárny KODYS v Novobranské ulici Vás ujišťujeme, že jsme určitě neřekli poslední slovo…

Zadni trakt

Přijďte do naší pekárny a ochutnejte.

Share This